بازدید ایدهبایگانی‌های دو کهکشان | بازدید ایده

برچسب: دو کهکشان

کشف نخستین نشانه‌ها از دو کهکشان شبیه به راه شیری در عالم اولیه

کشف نخستین نشانه‌ها از دو کهکشان شبیه به راه شیری در عالم اولیه برای چندین دهه است که ستاره‌شناسان کهکشان‌هایی کشف می‌کنند که در فاصله‌ی بسیار دوری از ما قرار گرفته‌اند. ستاره‌شناسان این کهکشان‌ها را…