بازدید ایدهبایگانی‌های دو ماهواره‌ی اروپایی | بازدید ایده

برچسب: دو ماهواره‌ی اروپایی

موشک روسی سایوز دو ماهواره‌ی اروپایی را از گویان فرانسه به مدار زمین برد

موشک روسی سایوز دو ماهواره‌ی اروپایی را از گویان فرانسه به مدار زمین برد موشک روسی سایوز پنجشنبه‌ی هفته گذشته دو ماهواره‌ی متعلق به آژانس فضایی اروپا را از پایگاهی در گویان فرانسه به فضا…

  • خانه
  • دو ماهواره‌ی اروپایی