بازدید ایدهبایگانی‌های دو سیاه چاله | بازدید ایده

برچسب: دو سیاه چاله

یک کهکشان دوردست که در فاصله‌ای حدود ۵۵۵ میلیون سال نوری از سیاره‌ی ما فاصله دارد، از مدت‌ها پیش دانشمندان را به علت تغییرات خود در میزان روشنایی درخشش خود به خود جذب کرده است.…