بازدید ایدهبایگانی‌های دو سیاره خاکی جدید | بازدید ایده

برچسب: دو سیاره خاکی جدید

شناسایی دو سیاره خاکی جدید در نزدیکی زمین با احتمال بالای پشتیبانی از حیات

شناسایی دو سیاره خاکی جدید در نزدیکی زمین با احتمال بالای پشتیبانی از حیات شواهد جدید نشان می‌دهند که نزدیک‌ترین ستاره‌ی شبیه خورشید در بیرون از منظومه‌ی شمسی، دارای چهار سیاره‌ی تقریبا مشابه زمین است…