بازدید ایدهبایگانی‌های دو ستاره‌ی نوترونی | بازدید ایده

برچسب: دو ستاره‌ی نوترونی

برخورد دو ستاره‌ی نوترونی و شکل‌گیری سیاه‌چاله در شبیه‌سازی کامپیوتری ناسا

برخورد دو ستاره‌ی نوترونی و شکل‌گیری سیاه‌چاله در شبیه‌سازی کامپیوتری ناسا ناسا در شبیه‌سازی کامپیوتری جدید خود به شکل‌گیری سیاه‌چاله‌ها پرداخته است. دو ستاره‌ی نوترونی به هم نزدیک شده و به دور هم می‌چرخند. جاذبه‌ی…