بازدید ایدهبایگانی‌های دویدن‌های بی‌وقفه یک عکاس برای رسیدن به دجله | بازدید ایده

برچسب: دویدن‌های بی‌وقفه یک عکاس برای رسیدن به دجله

دویدن‌های بی‌وقفه یک عکاس برای رسیدن به دجله

دویدن‌های بی‌وقفه یک عکاس برای رسیدن به دجله مجید کریمیان عکاس دفاع مقدس در کتاب «فغان نیزارها» خاطره‌ای با عنوان «دویدن‌های بی‌وقفه برای رسیدن به دجله» را روایت کرده است. مجید کریمیان در سال 1339 در…

  • خانه
  • دویدن‌های بی‌وقفه یک عکاس برای رسیدن به دجله