بازدید ایدهبایگانی‌های دونقطه مداری | بازدید ایده

برچسب: دونقطه مداری

ثبت دو نقطه‌ مداری برای دو ماهواره مخابراتی و رادیویی-تلویزیونی

ثبت دو نقطه‌ مداری برای دو ماهواره مخابراتی و رادیویی-تلویزیونی محمد همایون صدر اعلام کرد: «حفظ نقاط مداری تا کنون طوری بیان شده که ابهام آور بوده است اما باید بدانید که ثبت موقعیت مداری…