بازدید ایدهبایگانی‌های دومین سیاه‌چاله بزرگ | بازدید ایده

برچسب: دومین سیاه‌چاله بزرگ

نشانه‌هایی از دومین سیاه‌چاله بزرگ کهکشان راه شیری

نشانه‌هایی از دومین سیاه‌چاله بزرگ کهکشان راه شیری تیمی از ستاره‌شناسان به سرپرستی توموهارو اوکا، استاد دانشگاه که‌یو در ژاپن، موفق به شناسایی توده‌ی ابری مبهمی موسوم به CO-0.40-0.22 شده‌اند که تنها ۲۰۰ سال نوری…

  • خانه
  • دومین سیاه‌چاله بزرگ