بازدید ایدهبایگانی‌های دولت ائتلافی آلمان | بازدید ایده

برچسب: دولت ائتلافی آلمان

شکاف در دولت ائتلافی آلمان بر سر رئیس اداره فدرال نگهبانی از قانون اساسی

دعوا بر سر اظهارات ماسان نشان می‌دهد که دولت فعلی آلمان تا چه حد متزلزل و ناهمگون است و این مسئله بی شک در آینده جلوه‌های گسترده‌تری هم پیدا خواهد کرد. بر سر اغتشاشات و…