بازدید ایدهبایگانی‌های دور دوستاره | بازدید ایده

برچسب: دور دوستاره

تصاویر شکار شده توسط کپلر از فراسیاره‌ای که به دور دوستاره در گردش است

تصاویر شکار شده توسط کپلر از فراسیاره‌ای که به دور دوستاره در گردش است تصویر بالا کپلر 1647 B را نشان می‌دهد که دارای طولانی‌ترین مدار در میان سیاره‌های ترانزیتی (انتقالی از یک حالت به حالت…