بازدید ایدهبایگانی‌های دوربین ۳.۲ گیگاپیکسلی | بازدید ایده

برچسب: دوربین ۳.۲ گیگاپیکسلی

ثبت نقشه‌ی تعاملی سه‌بعدی جهان با دوربین ۳.۲ گیگاپیکسلی

ثبت نقشه‌ی تعاملی سه‌بعدی جهان با دوربین ۳.۲ گیگاپیکسلی وزارت انرژی آمریکا در هفته‌ی جاری مجوز ساخت دوربین ۳.۲ گیگاپیکسلی را برای تلسکوپ بررسی سینوپتیکی بزرگ صادر کرد. این تلسکوپ برای ثبت نقشه‌ی تعاملی سه‌بعدی…

  • خانه
  • دوربین ۳.۲ گیگاپیکسلی