بازدید ایدهبایگانی‌های دوربین گرمایی ناسا | بازدید ایده

برچسب: دوربین گرمایی ناسا

دوربین گرمایی ناسا، آتشفشان گالاپاگوس را به عکسی از جهنم تبدیل کرده است

دوربین گرمایی ناسا، آتشفشان گالاپاگوس را به عکسی از جهنم تبدیل کرده است در اوایل خرداد ماه سال جاری، مرتفع‌ترین آتشفشان در جزایر گالاپاگوس برای اولین بار در طی ۳۳ سال فعال شد. این انفجار…