بازدید ایدهبایگانی‌های دوربین جهان | بازدید ایده

برچسب: دوربین جهان

قوی‌ترین دوربین جهان نقشه هستی را ترسیم می‌کند

قوی‌ترین دوربین جهان نقشه هستی را ترسیم می‌کند به تازگی وزارت انرژی آمریکا اجازه شروع پروژه ساخت بزرگ‌ترین و قوی‌ترین دوربین دیجیتال جهان را صادر کرده است. ما چنین فن‌آوری را به این زودی در…