بازدید ایدهبایگانی‌های دوام می‌آورند؟ | بازدید ایده

برچسب: دوام می‌آورند؟

میکروارگانیسم‌ها چقدر روی کره مریخ دوام می‌آورند؟

میکروارگانیسم‌ها چقدر روی کره مریخ دوام می‌آورند؟ پژوهشگران دانشگاه لومونوسف در مسکو، مقاومت میکروارگانیسم‌ها در برابر تابش پرتو گاما در دمای پایین را بررسی کرده‌اند. نتایج پژوهش آن‌ها در ژورنال Extremophiles منتشر شده است. دمای میانگین…