بازدید ایدهبایگانی‌های ده سال دیگر | بازدید ایده

برچسب: ده سال دیگر

ناسا تا ده سال دیگر یک مدارگرد به قمر اروپای مشتری ارسال می‌کند

ناسا تا ده سال دیگر یک مدارگرد به قمر اروپای مشتری ارسال می‌کند دانشمندان ناسا بیش از یک دهه است که در حال کار بر روی ماموریت‌های مفهومی بر روی اروپا (قمر مشتری) هستند  اما…