بازدید ایدهبایگانی‌های دهمین سال حضور | بازدید ایده

برچسب: دهمین سال حضور

یک دهه در زحل؛ به مناسبت دهمین سال حضور کاوشگر کاسینی در مدار زحل

یک دهه در زحل؛ به مناسبت دهمین سال حضور کاوشگر کاسینی در مدار زحل کاوشگر کاسینی از جمله‌ی موفق‌ترین پروژه‌های ناسا است که اطلاعات مفید و کاربردی و گاهاً دور از انتظاری را از سیاره‌ی زحل و…