بازدید ایدهبایگانی‌های دنیای یخی جدید | بازدید ایده

برچسب: دنیای یخی جدید

کشف یک دنیای یخی جدید در حاشیه منظومه شمسی

کشف یک دنیای یخی جدید در حاشیه منظومه شمسی دانشمندان از کشف یک جهان یخ‌زده‌ی جدید در حاشیه‌ی منظومه شمسی خبر داده‌اند. در حالی که این جرم شناسایی شده‌ی دوردست بسیار کوچک است، ولی می‌تواند…