بازدید ایدهبایگانی‌های دنیای فیزیک | بازدید ایده

برچسب: دنیای فیزیک

بررسی فرضیه ای جامع برای حل پنج معمای اصلی دنیای فیزیک

بررسی فرضیه ای جامع برای حل پنج معمای اصلی دنیای فیزیک فیزیک‌دانان به یک مدل جدید رسیده‌اند و مدعی هستند که به کمک آن، موفق به حل پنج مورد از بزرگ‌ترین سوالات بی‌پاسخ در دنیای فیزیک…

آیا دستیابی به تئوری همه چیز در دنیای فیزیک واقعا ممکن است؟

آیا دستیابی به تئوری همه چیز در دنیای فیزیک واقعا ممکن است؟ به تازگی یک آزمایش فیزیکی جالب برای نشان دادن خواص عجیب جهان کوانتومی انجام شده است. در حال حاضر برایمان مشخص شده که…