بازدید ایدهبایگانی‌های دنبال کنید | بازدید ایده

برچسب: دنبال کنید

با این وبسایت موقعیت خودروی تسلا رودستر ایلان ماسک را در فضا دنبال کنید

با این وبسایت موقعیت خودروی تسلا رودستر ایلان ماسک را در فضا دنبال کنید ماه پیش، مدیر عامل اسپیس ایکس گفته بود که احتمال می‌رود، اولینپرتاپ فالکون هوی (Falcon Heavy) موفقیت‌آمیز نباشد و موشک منفجر شود. برای همین هم…