بازدید ایدهبایگانی‌های دنبال همکاری | بازدید ایده

برچسب: دنبال همکاری

فولکس‌ واگن به دنبال همکاری با شرکت آلمانی فعال در زمینه‌ انرژی خورشیدی

فولکس‌ واگن به دنبال همکاری با شرکت آلمانی فعال در زمینه‌ انرژی خورشیدی فولکس‌واگن با شرکت آلمانی سازنده‌ی تجهیزات انرژی خورشیدی با نام SMA، در پروژه‌ی شارژ خودروهای الکتریکی از طریق سامانه‌ی ذخیره‌ی انرژی موجود…