بازدید ایدهبایگانی‌های دنبال می‌کنند؟ | بازدید ایده

برچسب: دنبال می‌کنند؟

چگونه فضانوردان در ایستگاه فضایی جام‌جهانی فوتبال را دنبال می‌کنند؟

چگونه فضانوردان در ایستگاه فضایی جام‌جهانی فوتبال را دنبال می‌کنند؟ از زمان آغاز جام‌جهانی فوتبال در برزیل، برنامه‌ی شامگاهی بسیاری از علاقمندان به فوتبال مشخص است؛ استقرار در مقابل تلویزیون و تعقیب مسابقات فوتبال. اما…