بازدید ایدهبایگانی‌های دمای هوای در گلستان ۷ درجه کاهش می‌یابد | بازدید ایده

برچسب: دمای هوای در گلستان ۷ درجه کاهش می‌یابد

دمای هوای در گلستان ۷ درجه کاهش می‌یابد

دمای هوای در گلستان ۷ درجه کاهش می‌یابد محمدرضا رحمان‌نیا با اشاره به نفوذ سامانه سرد و بارشی به استان اظهار داشت: براساس الگوهای پیش‌یابی از اواخر امروز با ورود زبانه‌های سامانه پرفشار سیبری، شاهد…

  • خانه
  • دمای هوای در گلستان ۷ درجه کاهش می‌یابد