بازدید ایدهبایگانی‌های دقیق سرعت گرانش شدند | بازدید ایده

برچسب: دقیق سرعت گرانش شدند

دانشمندان سرانجام موفق به اندازه‌گیری دقیق سرعت گرانش شدند

دانشمندان سرانجام موفق به اندازه‌گیری دقیق سرعت گرانش شدند شاید در نگاه نخست و در سایه‌ی اخبار جدید در مورد غرش‌های منحرف‌کننده‌ی فضای دو ستاره‌ی نوترونی در حال برخورد، صحبت از اندازه‌گیری‌های مربوط به ادغام…

  • خانه
  • دقیق سرعت گرانش شدند