بازدید ایدهبایگانی‌های دقیق‌تر | بازدید ایده

برچسب: دقیق‌تر

بررسی دقیق‌تر هابل از جزئیات جوی یک سیاره‌ فراخورشیدی

بررسی دقیق‌تر هابل از جزئیات جوی یک سیاره‌ فراخورشیدی یک تیم بین‌المللی از دانشمندان از تلسکوپ فضایی هابل NASA/ESA برای بررسی جو داغ یک سیاره‌ی خارجی موسوم به WASP-39bاستفاده کردند. آن‌ها توانستند با ترکیب این داده‌های جدید با…