بازدید ایدهبایگانی‌های دستیابی تیم ملی ساواته ایران به مقام سومی جهان | بازدید ایده

برچسب: دستیابی تیم ملی ساواته ایران به مقام سومی جهان

تیم ملی ساواته ایران به مقام سوم جهان دست یافت

تیم ملی ساواته ایران به مقام سوم جهان دست یافت به نقل از انجمن ساواته ایران، بر اساس اعلام فدراسیون بین المللی ساواته، تیم‌ملی ساواته مردان ایران بالاتر از صربستان، روسیه، کرواسی، ایتالیا، الجزایر، فنلاند…

  • خانه
  • دستیابی تیم ملی ساواته ایران به مقام سومی جهان