بازدید ایدهبایگانی‌های دستگاهی که انرژی نور خورشید و قطرات باران را جمع‌آوری می‌کند | بازدید ایده

برچسب: دستگاهی که انرژی نور خورشید و قطرات باران را جمع‌آوری می‌کند

دستگاهی که انرژی نور خورشید و قطرات باران را جمع‌آوری می‌کند

پژوهشگران با اتصال یک نانوژنراتور شفاف به یک سلول خورشیدی سیلیکونی، دستگاهی ساخته‌اند که انرژی خورشیدی را در شرایط آفتابی و انرژی مکانیکی را در شرایط بارش باران برداشت می‌کند. این قابلیت دوگانه می تواند…

  • خانه
  • دستگاهی که انرژی نور خورشید و قطرات باران را جمع‌آوری می‌کند