بازدید ایدهبایگانی‌های دستورالعمل کاربردی | بازدید ایده

برچسب: دستورالعمل کاربردی

عبور از رهبری سنتی کسب‌وکار با پنج دستورالعمل کاربردی

اگر باهدف بهبود مهارت‌های رهبری خود، ‌کتاب‌ها و مقالات روز دنیا را مطالعه کرده باشید، احتمالاً به فهرست مشترکی از رفتارهای رهبران موفق رسیده‌اید. ازجمله: رهبران موفق به افراد خود بها می‌دهند و روابط خود…