بازدید ایدهبایگانی‌های دریاچه های کهن | بازدید ایده

برچسب: دریاچه های کهن

دلیل وجود دریاچه‌ های کهن روی سطح مریخ برای ناسا نامشخص مانده است

دلیل وجود دریاچه‌ های کهن روی سطح مریخ برای ناسا نامشخص مانده است امروزه جامعه‌ی علمی دنیا در مورد این موضوع اتفاق نظر دارند که در بازه‌ای از زمان‌های گذشته، روی بخش‌هایی از سیاره‌ی مریخ با آب پوشیده…