بازدید ایدهبایگانی‌های دریافت کردند | بازدید ایده

برچسب: دریافت کردند

گوگل و ناسا جدیدترین کامپیوتر کوانتومی D-Wave را دریافت کردند

گوگل و ناسا جدیدترین کامپیوتر کوانتومی D-Wave را دریافت کردند گوگل، ناسا و اتحادیه تحقیقات فضایی دانشگاه‌ها، امروز اعلام کردند که D-Wave 2X، جدیدترین و قدرتمندترین کامپیوتر کوانتومی موجود در دنیا را تهیه کرده‌اند. در 2X تعداد…