بازدید ایدهبایگانی‌های دریافت پیام | بازدید ایده

برچسب: دریافت پیام

دانشمندان در صورت دریافت پیام از موجودات فرازمینی هوشمند چه کار خواهند کرد؟

دانشمندان در صورت دریافت پیام از موجودات فرازمینی هوشمند چه کار خواهند کرد؟ تقریبا نیم قرن پیش، فرانک دریک، ستاره‌شناس کرنل، پروژه‌ای موسوم به اوزما با موضوع اولین بررسی سیستماتیک SETI (جستجو به دنبال هوش فرازمینی) در رصدخانه‌ی رادیویی ملی نجوم…