بازدید ایدهبایگانی‌های درون یک ابر رایانه | بازدید ایده

برچسب: درون یک ابر رایانه

خلق نسخه مجازی جهان در مقیاسی بزرگ درون یک ابر رایانه

خلق نسخه مجازی جهان در مقیاسی بزرگ درون یک ابر رایانه این روزها دانشمندان علاوه بر مطالعه‌ی جهان واقعی، بر مدل‌های شبیه‌سازی نیز برای درک بهتر گذشته و آینده‌ی پیش روی جهان تکیه می‌کنند. حال…