بازدید ایدهبایگانی‌های درمورد مدل‌های آب و هوایی و میزان دقت آنها چه می‌دانیم | بازدید ایده

برچسب: درمورد مدل‌های آب و هوایی و میزان دقت آنها چه می‌دانیم

درمورد مدل‌های آب و هوایی و میزان دقت آنها چه می‌دانیم

هوا یا شرایط جوی، موقعیت روزانه‌ی اتمسفر است و تغییرات کوتاه مدت آن به دقیقه تا هفته. آب‌وهوا (اقلیم)، میانگین سنجه‌های هوای یک مکان است که طی یک دوره زمانی اغلب سی‌ساله، به دست آمده…

  • خانه
  • درمورد مدل‌های آب و هوایی و میزان دقت آنها چه می‌دانیم