بازدید ایدهبایگانی‌های درمان معلولان ضایعه نخاعی | بازدید ایده

برچسب: درمان معلولان ضایعه نخاعی

ارائه روشی نتیجه‌بخش برای درمان معلولان ضایعه نخاعی

یک روش درمانی شگفت‌انگیز به آسیب‌دیدگان ضایعه نخاعی کمک می‌کند تا توانایی راه رفتن خود را بازیابند. چهار سال پیش، کلی توماس در بیمارستانی در ایالت فلوریدای امریکا به‌ هوش آمد. او از یک تصادف رانندگی…

  • خانه
  • درمان معلولان ضایعه نخاعی