بازدید ایدهبایگانی‌های درس هایی که رهبران موفق | بازدید ایده

برچسب: درس هایی که رهبران موفق

درس‌هایی که رهبران موفق از کارمندان خود می‌گیرند

استفاده از نظرات تمام کارکنان در کل سلسله‌مراتب سازمانی می‌تواند تا حد زیادی به موفقیت مدیران کمک کند. به اعتقاد بسیاری دلیل شکست کداک (شرکت باسابقه و نمادین عکاسی) ظهور فناوری‌های دیجیتال بود. درحالی‌که سقوط…

  • خانه
  • درس هایی که رهبران موفق