بازدید ایدهبایگانی‌های درست به هدف زدن | بازدید ایده

برچسب: درست به هدف زدن

کتاب راه شیائومی؛ «طراحی تبلیغات»، فصل ششم/قسمت چهارم

فصل ششم/ قسمت چهارم طراحی درست به هدف زدن... تنها معیار ارزیابی طراحی، موقعیت واقعی است. بالاخره طراحی خوب چه‌چیزی است؟ می‌خواهم درست مانند نظریه‌ی ۴P در بازاریابی، یعنی قیمت، محصول، تبلیغات و موقعیت‌یابی، فرآیند طراحی را…