بازدید ایدهبایگانی‌های درباره سیاه‌چاله‌ها | بازدید ایده

برچسب: درباره سیاه‌چاله‌ها

۱۰ حقیقت علمی غیر قابل باور درباره سیاه‌چاله‌ها

۱۰ حقیقت علمی غیر قابل باور درباره سیاه‌چاله‌ها سیاه‌چاله‌ها تنها اجرام سماوی هستند که قادرند با نیروی گرانشی عظیم خود حتی نور را نیز به دام بیندازند. دانشمندان عقیده دارند هنگامی که عمر یک ستاره‌ی…

  • خانه
  • درباره سیاه‌چاله‌ها