بازدید ایدهبایگانی‌های درباره‌ ارتباط | بازدید ایده

برچسب: درباره‌ ارتباط

ادعای دو فیزیکدان درباره‌ ارتباط میان انرژی تاریک و جهت زمان

ادعای دو فیزیکدان درباره‌ ارتباط میان انرژی تاریک و جهت زمان برای سال‌ها، فیزیکدانان تلاش کرده‌اند تا ماهیت انرژی تاریک را توضیح دهند. این انرژی در واقع به اثر مرموزی اطلاق می‌شود که می‌تواند فضا…