بازدید ایدهبایگانی‌های درباره‌ی ماده‌ی تاریک | بازدید ایده

برچسب: درباره‌ی ماده‌ی تاریک

تئوری جدید درباره‌ی ماده‌ی تاریک می‌تواند جرم پنهان کیهان را توجیه کند

تئوری جدید درباره‌ی ماده‌ی تاریک می‌تواند جرم پنهان کیهان را توجیه کند تصویر سه‌بعدی بالا توزیع ماده‌ی تاریک را در مقیاس بزرگ نشان می‌دهد و این تصویر از اندازه‌گیری با روش همگرایی گرانشی با استفاده از تلسکوپ…

  • خانه
  • درباره‌ی ماده‌ی تاریک