بازدید ایدهبایگانی‌های حیدری نائب ئیس پیشین فدراسیون کشتی | بازدید ایده

برچسب: حیدری نائب ئیس پیشین فدراسیون کشتی

حیدری: بهتر بود خادم در کشتی می‌ماند و از مشاوره‌ها استفاده می‌کرد

حیدری: بهتر بود خادم در کشتی می‌ماند و از مشاوره‌ها استفاده می‌کرد علیرضا حیدری در مورد استعفای رسول خادم از ریاست فدراسیون کشتی اظهار داشت: نظر من این است که خادم نباید می رفت.6-7 سال کشتی…

  • خانه
  • حیدری نائب ئیس پیشین فدراسیون کشتی