بازدید ایدهبایگانی‌های حیات مریخ | بازدید ایده

برچسب: حیات مریخ

آشکار شدن سرنوشت کاوشگر انگلیسی شناسایی حیات در مریخ

آشکار شدن سرنوشت کاوشگر انگلیسی شناسایی حیات در مریخ به منظور پرده‌برداری از سرنوشت فضاپیمای Beagle 2، دانشمندان در دانشگاه‌های لیسستر و دو مونفورت از شیوه‌ی عکس‌برداری جدیدی استفاده کرده‌اند که مبتنی بر تکنولوژی مدل‌سازی…