بازدید ایدهبایگانی‌های حیات فرازمینی (بخش اول) | بازدید ایده

برچسب: حیات فرازمینی (بخش اول)

بررسی طرح ۸ میلیارد دلاری ناسا برای کاوش در پی حیات فرازمینی (بخش اول)

بررسی طرح ۸ میلیارد دلاری ناسا برای کاوش در پی حیات فرازمینی (بخش اول) در اعماق منظومه‌ی شمسی، تاریکی این سرزمین ترسناک و بدون‌ هوا و پوشیده از یخ را در برگرفته است؛ گویی می‌خواهد…

  • خانه
  • حیات فرازمینی (بخش اول)