بازدید ایدهبایگانی‌های حکم اعدام ۱۱ تروریست | بازدید ایده

برچسب: حکم اعدام ۱۱ تروریست

فرمانده ستاد ارتش پاکستان حکم اعدام ۱۱ تروریست دیگر را صادر کرد

فرمانده ستاد ارتش پاکستان با تائید رای صادر شده توسط دادگاه نظامی این کشور ۱۱ تروریست دیگر را نیز پای چوبه دار فرستاد. به نقل از جنگ نیوز، «آصف غفور» سخنگوی ارتش پاکستان اعلام کرد:…

  • خانه
  • حکم اعدام ۱۱ تروریست