بازدید ایدهبایگانی‌های حمله هوایی | بازدید ایده

برچسب: حمله هوایی

۱۰حمله هوایی جهان را شوکه کرد

جنگ‌های هوایی از مهیج ترین صحنه‌های نبرد هستند؛ درمیان آن‌ها مواردی وجود دارد که نه تنها جنگاوران، بلکه جهانیان را نیز شوکه کرده‌ است. اندیشه‌ی پرواز در آسمان از دیرباز یکی از بزرگ‌ترین آروزهای بشر بوده که…