بازدید ایدهبایگانی‌های حمله هوایی | بازدید ایده

برچسب: حمله هوایی

10حمله هوایی جهان را شوکه کرد

جنگ‌های هوایی از مهیج ترین صحنه‌های نبرد هستند؛ درمیان آن‌ها مواردی وجود دارد که نه تنها جنگاوران، بلکه جهانیان را نیز شوکه کرده‌ است. اندیشه‌ی پرواز در آسمان از دیرباز یکی از بزرگ‌ترین آروزهای بشر بوده که…