بازدید ایدهبایگانی‌های حمله به اتوبوس حامل مسیحیان در مصر | بازدید ایده

برچسب: حمله به اتوبوس حامل مسیحیان در مصر

داعش مسئولیت حمله به اتوبوس حامل مسیحیان در مصر را برعهده گرفت

گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله به اتوبوس حامل مسیحیان در مصر را برعهده گرفته است. به نقل از شبکه المیادین، گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله به اتوبوس حامل مسیحیان در المنیا مصر را برعهده گرفت.…

  • خانه
  • حمله به اتوبوس حامل مسیحیان در مصر