بازدید ایدهبایگانی‌های حمایت مالی ناسا | بازدید ایده

برچسب: حمایت مالی ناسا

حمایت مالی ناسا از طرح راکت های پلاسمایی برای سفر به مریخ

حمایت مالی ناسا از طرح راکت های پلاسمایی برای سفر به مریخ شرکت اد آسترا راکت تصور می‌کند که با استفاده از یک پیشران پلاسمایی می‌توان ازنظر تئوری در مدت‌زمان ۳۸ روز به مریخ رسید؛ برای رسیدن به این هدف باید…