بازدید ایدهبایگانی‌های حمایت سازمان فرهنگی هنری شهرداری از جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت | بازدید ایده

برچسب: حمایت سازمان فرهنگی هنری شهرداری از جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

حمایت سازمان فرهنگی هنری شهرداری از جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

حمایت سازمان فرهنگی هنری شهرداری از جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت به نقل از روابط عمومی جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، نشست مشترک محمد خزاعی دبیر جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت و سعید اوحدی رئیس سازمان فرهنگی هنری…

  • خانه
  • حمایت سازمان فرهنگی هنری شهرداری از جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت