بازدید ایدهبایگانی‌های حل کند | بازدید ایده

برچسب: حل کند

فشار داخل جمجمه می‌تواند مشکل ضعف بینایی فضانوردان را حل کند

فشار داخل جمجمه می‌تواند مشکل ضعف بینایی فضانوردان را حل کند تحقیقات جدید می‌تواند به ساخت یک ابزار به‌منظور کاهش ضعف بینایی فضانوردان در طی سفرهای طولانی فضایی کمک کند. طبق مطالعه‌ای که به‌تازگی منتشرشده…