بازدید ایدهبایگانی‌های حل معمای پادماده | بازدید ایده

برچسب: حل معمای پادماده

یافته‌های جدید شاید به حل معمای پادماده در جهان هستی بیانجامد

یافته‌های جدید شاید به حل معمای پادماده در جهان هستی بیانجامد تامسون در سال ۱۸۹۷، ذره‌­ای به نام الکترون را کشف کرد. از همان زمان تا­به­ حال، دانشمندان به دنبال جواب سوالی فریبنده بوده‌اند: آیا…