بازدید ایدهبایگانی‌های حلقه های درختان | بازدید ایده

برچسب: حلقه های درختان

توفان‌ های خورشیدی اثرات دقیق و مشخصی روی حلقه‌ های درختان بر جا می‌گذارند

توفان‌ های خورشیدی اثرات دقیق و مشخصی روی حلقه‌ های درختان بر جا می‌گذارند نشانه‌ی متمایز ناشی از یک توفان خورشیدی، درست مانند یک اثر انگشت، می‌تواند در نقش یک مهر روی چوب، پاپیروس، سبد…