بازدید ایدهبایگانی‌های حقیقت مطلق نیست | بازدید ایده

برچسب: حقیقت مطلق نیست

پیکان زمان حقیقت مطلق نیست؛ یک مفهومی نسبی است

پیکان زمان حقیقت مطلق نیست؛ یک مفهومی نسبی است گروهی بین‌المللی از پژوهشگران، آزمایشی ترتیب داده‌اند که نشان می‌دهد پیکان زمان، یک مفهومی نسبی است و حقیقت مطلق نیست. این پژوهشگران، گزارش آزمایش خود را در…